Finansijski izvjeshtaj raiffeisen banke

Новине у рјешењу о ПДВ-у од 1. јануара 2015. године учиниле су фискалне регистарске касе обавезним елементом који представља основу за поравнање послова. Иако не свака особа која води пословну кампању мора бити таква каса.

Отпуштање из сврхе држања благајнеБлагајне нису неопходне за успјех људи чији годишњи промет не прелази 20.000 ПЛН, док се обавеза за готовином примјењује само на компаније које обављају продају на ситуацији финансијских лица и пољопривредника. У исто време, компаније које заузимају сврху вођења поравнања коришћењем регистар каса морају да евидентирају сваку трансакцију коју су стекле након куповине благајне. С друге стране, компаније које су у развоју године премашиле кретања у износу од 20 хиљада злота, требале би почети да биљеже добит користећи благајну након 2 мјесеца од дана прекорачења наведеног лимита. Финансијски синдикати не морају имати предузећа која пружају образовне, финансијске, осигуравајуће и телекомуникационе услуге.Олакшање за куповину новцаКуповина благајне је неколико стотина злота, међутим, предузетник који купује регистар каса може се ослонити на кршење до 90% куповне вриједности, одбитак не може прећи 700 злота. Да би се предузела таква одбитка, предузетник који је купио благајну мора дати пореској управи писане информације о имовини из благајне прије него што се почне прикупљати, са тачном локацијом благајне са куповином благајне и потврдом о усклађености са захтјевима за уређаје за снимање пореском закону о ПДВ-у. Међутим, олакшање за куповину благајне може се изгубити када се каса не сервисира. Заједно са Законом, уређаји који региструју продају треба да се сервисирају најмање једном на сваких 25 месеци у специјалним службама.Као регистар каса, додатно се обавезује да чува копије издатих рачуна (за 2 године и дневне, седмичне и мјесечне извјештаје (за 5 година, од краја обрачунске године у којој су предате. Наравно, циљ благајника је издавање оригиналних рачуна купцима.